Prostor

Od starých továrních hal, přes moderní kancelářské prostory, po přívěs ke kamionu! Dílna může fungovat na různých místech, některé profesionální stroje s sebou ale často přináší vyšší nároky na nosnosti podlah, kapacitu vzduchotechniky, bezpečnostní zóny či skladovací prostory. Jinde je kladen prostor na učebny či coworkingové zóny.

Financování

Uživit a provozovat dílnu můžete vícero způsoby. Hackerspaces a komunitní dílny fungují často díky dobrovolném zapojení členů a často také formou členských příspěvků, firemní dílny financují společnosti, pod kterými fungují. Velká část dílen také využívá veřejné podpory, ať už z inovačních center nebo z dotací od měst a krajů, které také bývají jejich zřizovateli.

Program

Spousta dílen žádný konkrétní program (krom např.zaškolení ke strojům) nenabízí, jiné oproti tomu nabízí velké množství kurzů nebo workshopů pro různé úrovně pokroćilosti. Dílny jsou často místem setkávání komunity a proto se často organizují přednášky a networkingy.

Cílová skupina

To, pro koho dílnu otevíráte zásadně ovlivní celý koncept. Je proto dobré si promyslet, koho chcete přilákat a co mu můžete nabídnout. Odpověď “všechny” zpravidla nebývá tou nejlepší neboť právě jistou specializací se dílny liší. Mnoho dílen se snaží využít svůj potenciál na maximum – pořádají proto kurzy, nabízí členství a podporu svých lektorů a mistrů nebo pracují na zakázkách.

Administrace

V Čechách mají některé dílny stovky členů a přes desítku zaměstnanců Je jasné, že je potřeba se o členy a o dílnu starat, udržovat ji v chodu a samozřejmě i budovat okolo ní komunitu.

cesta

Přemýšlíte-li o založení otevřené dílny je potřeba zohlednit více faktorů a mít představu o tom, pro koho a jak má dílna fungovat. Existuje velké množství provozních modelů, způsobů členství či zaměření a nejen tím se dílny liší. Máme zkušenosti ze zakládání a provozu několika dílen a rádi se s vámi o ně podělíme. Případně vás přímo přesměrujeme na exterty na daná témata či na konkrétní dílny. Ozvěte se nám na gonna@makemore.cz

grafika
fotka

Na začátku byla potřeba mít místo, kde si budeme vyrábět vlastní produkty. Vždycky mě fascinovala soběstačná výroba. Hledali jsme tedy dílnu v Praze a žádnou vhodnou nenašli. Tak jsme si založili vlastní. Nechtěli jsme ale být v dílně sami, nabízela se tedy myšlenka nějakého otevřeného fablabu s komerčním byznys plánem.

Daniel Gottwald - FutLab dílna z Prahy